Τυποποιημένα Πακέτα Φιλοξενίας

Τα πακέτα σε Cloud Hosting  είναι ιδανικά για να φιλοξενήσουν το Website κάθε τύπου επιχειρηματικού οργανισμού. Για κάθε Επιχείρηση υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε περιβάλλοντα διαχείρισης Plesk και CPanel , κορυφαία συστήματα διαχείρισης online χώρου και χαρακτηριστικών λογαριασμών φιλοξενίας .

Consumers
Ετήσια Συνδρομή
50
100 GB traffic
Domains 1
Χώρος στο Δίσκο 1GB
E-mails Απεριόριστα
Βάσεις Δεδομένων Απεριόριστες
Λειτουργικό Σύστημα Linux/Windows
Ελληνική Φιλοξενία
Consumers (Pro)
Ετήσια Συνδρομή
100
200 GB traffic
Domains 1
Χώρος στο Δίσκο 3GB
E-mails Απεριόριστα
Βάσεις Δεδομένων Απεριόριστες
Λειτουργικό Σύστημα Linux/Windows
Ελληνική Φιλοξενία
Proffessional
Ετήσια Συνδρομή
190
600 GB traffic
Domains 5
Χώρος στο Δίσκο 6GB
E-mails Απεριόριστα
Βάσεις Δεδομένων Απεριόριστες
Λειτουργικό Σύστημα Linux/Windows
Ελληνική Φιλοξενία
Bussiness
Ετήσια Συνδρομή
350
1000 GB traffic
Domains 20
Χώρος στο Δίσκο 15GB
E-mails Απεριόριστα
Βάσεις Δεδομένων Απεριόριστες
Λειτουργικό Σύστημα Linux/Windows
Ελληνική Φιλοξενία

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

 

 

Πολιτική Αναβάθμισης

Στην περίπτωση που κάποιος πελάτης θέλει να αναβαθμίσει το πακέτο του μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε 2 τρόπους :

  1. Μπορεί να πιστώσει το ποσό της Προηγούμενης  Ενεργής σύμβασης και να διατηρήσει ως ημερομηνία λήξης την Τρέχουσα .
    π.χ. Ένα υπάρχον πακέτο Φιλοξενίας Cloud Consumers για να μεταβεί στο πακέτο Cloud Consumers (Pro) θα πρέπει να καλύψει τη διαφορά (100€ – 50 €) . Η λήξη του νέου πακέτου θα παραμείνει ίδια με τη Λήξη του τρέχοντος Cloud Consumers.
  2. Μπορεί να διακόψει την Τρέχουσα σύμβαση και να αγοράσει ένα Καινούριο Πακέτο , με ημερομηνία Έναρξης τη σημερινή .