Σχεδιασμός E-shop


Bronze
300€
10 Κατηγορίες
Εως 5 Σελίδες
Σύνδεση για πωλήσεις μέσω Facebook
Flyout Menu
Silver
500€
20 Κατηγορίες
Εως 10 Σελίδες
Σύνδεση για πωλήσεις μέσω Facebook
Mega menu
Σύνδεση με Skroutz - Best price
Το Θέλω!
Platinum
1000€
Απεριόριστες Κατηγορίες
Απεριόριστες Σελίδες
Σύνδεση για πωλήσεις μέσω Facebook
Mega menu
Σύνδεση με Skroutz - Best price
Φίλτρα προϊόντων
Β2Β Features
Advanced SEO
Το θέλω!

** ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ 24%