ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο σχεδιασμός και η αισθητική μιας ιστοσελίδας οφείλει να ακολουθεί την προσωπική επιλογή του πελάτη, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες τάσεις σχεδίασης

μελετούμε προσεκτικά:

  • τις απαιτήσεις του πελάτη
  • τα χαρακτηριστικά των χρηστών της κάθε ιστοσελίδας
  • την αρχιτεκτονική της πληροφορίας
  • τις απαιτήσεις λειτουργικότητας
  • τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του ψηφιακού περιεχομένου.

Σχεδιάζουμε προτάσεις προσανατολισμένες τόσο στο αντικείμενο της κάθε ιστοσελίδας, όσο και στις προτιμήσεις του πελάτη, με γνώμονα πάντα την βέλτιστη λειτουργικότητα και την μεγαλύτερη προσβασιμότητα στο διαδίκτυο.

Παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων σε περιβάλλον WordPress.
Ενσωμάτωση εφαρμογών σε JavaScript, HTML 5.
Χρήση προεπιλεγμένων προτύπων γραφικής αναπαράστασης της πληροφορίας (Cascading Style Sheets – CSS).
Search Engine Optimisation για καταχώρηση της ιστοσελίδας στις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς μηχανές αναζήτησης.
Παροχή καθημερινών αναλυτικών στατιστικών στοιχείων για την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων σας.
Αξιολόγηση προσβασιμότητας της ιστοσελίδας από όλες τις κατηγορίες χρηστών του διαδικτύου, σύμφωνα με τις οδηγίες που ορίζουν τα διεθνή πρότυπα (WCAG, W3C).