Το μοναδικό ERP σχεδιασμένο για τον κλάδο της αγροτικής βιομηχανίας.

Εξειδικευμένη εφαρμογή με όλα τα πλεονεκτήματα ενός γενικού ERP.

Στο Apricot ERP η παραλαβή των προϊόντων μπορεί να γίνει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους:

 • Με ζύγιση ή ανά τεμάχια
 • Με μικτό – απόβαρο
 • Με παλέτες
 • Ενώ υπάρχει ειδική φόρμα για εντατική παραλαβή
 • Μπορεί να συνδεθεί με όλες τις γεφυροπλάστιγγες της αγοράς

Στο Apricot ERP τα δελτία παραλαβής μπορεί να ενσωματώσουν πληροφορίες όπως:

 • Ποιοτική Ανάλυση
 • Μεγεθολόγια ανά ποικιλία
 • Φύρα – Απομείωση – Σκάρτα

Το Apricot ERP έχει την δυνατότητα για τήρηση υλικών συσκευασίας και τήρηση εγγυοδοσίας:

 • Υπόλοιπα υλικών ανά πελάτη, παραγωγό, προμηθευτή
 • Χρέωση Υλικών (εγγυοδοσία ή πώληση)
 • Υπολογισμός απόβαρων υλικών (μικτά – καθαρά)
 • Προτεινόμενα υλικά στην παραλαβή

Το Apricot ERP έχει ενσωματωμένη λογιστική παρακολούθηση:

 • Β κατηγορίας βιβλία (έσοδα – έξοδα)
 • Γ κατηγορίας Βιβλία (γενική λογιστική)
 • Διαχείριση παγίων
 • Αναλυτική Λογιστική
 • Λογιστική παρακολούθηση αγροτών – παραγωγών
 • Αυτόματη μεταφορά των παραστατικών του συνεταιρισμού στο βιβλίο εσόδων – εξόδων του εκάστοτε παραγωγού

Το Apricot ERP διαθέτει εγγενώς πλήρης τήρηση βιβλίου Ιχνηλασιμότητας:

 • Αυτόματος υπολογισμός και καταχώρηση των συσχετίσεων βάση FIFO
 • Εκτύπωση στα παραστατικά όλων το στοιχείων ιχνηλασιμότητας
 • Διαχείριση παρτίδων, Lot, Κωδικοί προϊόντων GR
 • Πλήρης συμφωνία με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Γεωργίας

Το Apricot ERP έχει δυνατότητα για μαζικές Εκκαθαρίσεις σε παραγωγούς με πολλούς διαφορετικούς τρόπους:

 • Διαφορετικές τιμές ανά ημερολογιακό διάστημα
 • Εκκαθάριση με κιλά ή τεμάχια (π.χ. Τελάρα)
 • Κλειστές τιμές σε δελτία
 • Αυτόματη κράτηση προκαταβολών ανά διαχείριση
 • Αυτόματη κράτηση εφοδίων και άλλων εξόδων
 • Μαζική έκδοση Εκκαθαρίσεων και ενημέρωση της καρτέλας του παραγωγού

Το Apricot ERP, μπορεί να υπολογίζει τα αποθέματα που βρίσκονται στα ψυγεία και να γνωρίζει τα υπόλοιπα ανά παρτίδα αλλά και ημερομηνίες λήξης της κάθε παρτίδας. Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα ο χρηστής μέσω αναφορών να βλέπει και σε ποια θέση βρίσκονται αποθηκευμένα τα προϊόντα στους ψυκτικούς θαλάμους:

 • Δελτία εισαγωγής – εξαγωγής ψυχοσυντηρούμενων εμπορευμάτων
 • Υπολογισμός ψυκτικών με όποια μέθοδο θέλετε
 • Αναλυτική εκτύπωση υπολογισμών ψυκτικών

Το Apricot ERP διαθέτει το module παραγωγής το οποίο περιλαμβάνει:

 • Λεπτομερής καταγραφή όλων των παραγόμενων προϊόντων και αυτόματη έκδοση ετικετών μέσα από την εφαρμογή (αυτοκόλλητα)
 • Υπόλοιπα αποθηκών σε επίπεδο παλέτας.
 • Αυτόματη εκχώρηση Lot Numbers για κάθε παλέτα
 • Το κάθε τελάρο έχει το δικό του μοναδικό ID (το οποίο τυπώνεται στο αυτοκόλλητο)
 • Διαφορετικοί τρόποι έκδοσης ετικετών ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
 • Αυτόματη καταχώρηση παραστατικών πωλήσεων με την απλή σάρωση των barcodes των ετοίμων παλετών
 • Πλήρης τήρηση ιχνηλασιμότητας
 • Πλήθος συνοδευτικών εκτυπώσεων

Κάθετη Λύση για την Αγροτική Βιομηχανία

Το Apricot E.R.P. είναι το μοναδικό E.R.P. στην Ελληνική αγορά κατασκευασμένο από την αρχή για εταιρείες εμπορίας και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων. Είναι η πιο ώριμη και η πιο ισχυρή εφαρμογή στον κλάδο.

Το Apricot E.R.P. είναι μια εξειδικευμένη εφαρμογή για:

 • Συνεταιρισμούς φρούτων και λαχανικών
 • Διαλογητήρια φρούτων και λαχανικών
 • Καταστήματα Λαχαναγοράς
 • Εργοστάσια και βιοτεχνίες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων
 • Εταιρίες εμπορίας οπωροκηπευτικών προϊόντων

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

 • Δελτία παραλαβής
 • Ποιοτική ανάλυση
 • Μεγεθολόγιο προϊόντων
 • Φύρα – Απομείωση – Σκάρτα
 • Τήρηση υλικών συσκευασίας
 • Χρέωση Υλικών (εγγυοδοσία ή πώληση)
 • Τήρηση ιχνηλασιμότητας
 • Διαχείριση παρτίδων, Lot, Κωδικοί προϊόντων GR
 • Καταχώριση αγροτεμαχίων ανά παραγωγό
 • Σύνδεση με όλες τις γεφυροπλάστιγγες της αγοράς
 • Μαζικές Εκκαθαρίσεις σε παραγωγούς με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.
 • Εκκαθάριση ανά ημερολογιακό διάστημα
 • Εκκαθάριση με κιλά ή τεμάχια (π.χ. Τελάρα)
 • Κλειστές τιμές σε δελτία
 • Αυτόματη κράτηση προκαταβολών ανά διαχείριση
 • Αυτόματη κράτηση εφοδίων και άλλων εξόδων
 • Μαζική έκδοση Εκκαθαρίσεων και ενημέρωση της καρτέλας του παραγωγού.
 • Αυτοματοποίηση Παραγωγής
 • Παρακολούθηση Ψυκτικών
 • Λογιστική παρακολούθηση αγροτών – παραγωγών.
 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση

 

Σύνδεση με πιστοποιημένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και σύνδεση με myDATA

 

Εκδίδετε τα παραστατικά σας σε ηλεκτρονική μορφή και διαβιβάζονται με το πάτημα ενός κουμπιού στην πλατφόρμα myData σε πραγματικό χρόνο. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση της Semantic Business Software είναι μία υπηρεσία που πραγματοποιεί την διαβίβαση των παραστατικών πωλήσεων στην ΑΑΔΕ αλλά και στους τελικούς πελάτες, αυθεντικοποιώντας τα χωρίς να χρειάζεται χρήση φορολογικού μηχανισμού.

Τιμολόγηση

*Οι παρακάτω τιμές είναι για μία θέση Εργασίας, ενώ για κάθε extra θέση η τιμή προσαυξάνεται κατά 10% επί της τιμής του τιμοκαταλόγου.
* Στις παρακάτω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Κωδ. Προϊόντος: 9010 – Κωδ. Barcode: 0769503303635

Apricot ERP

€2500  

Ετήσια Σύμβαση 500€

 •  Αγορές
 •  Πωλήσεις
 •  Πελάτες
 •  Προμηθευτές
 •  Αξιόγραφα
 •  Αποθήκη
 •  Εγγυοδοσία
 •  Ξένο νόμισμα
 •  Διαχείριση Barcodes
 •  Πωλητές
 •  Πολιτικές Τιμολόγησης
 •  Παρακολούθηση Backorder Παραγγελιών
 •  Σύνθεση/Αποσύνθεση ειδών
 •  Διαχείριση Παρτίδων
 •  Πολλαπλά Tabs
 •  Ορισμός Εκτυπώσεων στις κύριες φόρμες
 •  Καταγραφές κινήσεων
 •  Πρόσθετα πεδία
 •  Έξοδα Αγορών/Πωλήσεων
 •  Ιχνηλασιμότητα
 •  Scripting Customization Tools
 •  Custom Form Creation

Extra Χαρακτηριστικά

 •  Δελτία Παραλαβής
 •  Παραλαβή με πολλούς διαφορετικούς τρόπους
 •  Τήρηση Υλικών Συσκευασίας
 •  Μαζικές εκκαθαρίσεις σε Παραγωγούς
 •  Δελτία Εισαγωγής-Εξαγωγής ψυχοσυντηρούμενων εμπορευμάτων
 •  Λογιστική Παρακολούθηση Αγροτών-Παραγωγών

Τιμοκατάλογος Modules

 

Modules / ΥποσυστήματαΤιμή/Έτος
Γενική Λογιστική & Παραστατικά Εξόδων1000€200€
Διαχείριση Πάγιων500€100€
Διαχείριση Παραγωγής1500€300€
Speed Pencil Report Generator1000€200€
WEB MIS1050€210€
Έσοδα Έξοδα / Τήρηση Βιβλίων Β Κατ. / Παρ. Εξόδων550€110€
Customization Standard600€120€
Customization Full1500€300€
Φάκελος Κοστολόγησης800€160€
E-Shop Connector
Online φορ. απογραφή & Έλεγχος αποθήκης με pda700€140€
Sales in Motion X-VAN1000€200€
Semantic Cloud CRM 400€
Semantic Stock WMS Διαχείριση Αποθηκών 500€